Theme for nonserviam.media
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
dtluna 96288ab4b6 Add mailto shortcode 1 miesiąc temu
archetypes Remove description from podcast archetype 7 miesięcy temu
layouts Add mailto shortcode 1 miesiąc temu
static Use Bootstrap 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Initial commit 10 miesięcy temu
config.toml Refactor template code 10 miesięcy temu
theme.toml Initialize theme 10 miesięcy temu

README.md

non-serviam-theme

Theme for nonserviam.media