CLI client for Syncthing in Go
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
dtluna 3ce7459eea Enable releases for Gitea před 7 měsíci
api Add folder add před 1 rokem
commands Add folder add před 1 rokem
config Add version command před 1 rokem
constants Add a version variable před 1 rokem
format Add folder list před 1 rokem
.gitignore Initialize repo před 1 rokem
.goreleaser.yml Enable releases for Gitea před 7 měsíci
LICENSE Initial commit před 1 rokem
README.md Update README.md před 1 rokem
go.mod Add a version variable před 1 rokem
go.sum Add a version variable před 1 rokem
main.go Change version template před 1 rokem

README.md

syncthing-cli

CLI client for Syncthing in Go

Installation

To install or update the gorgeous binary into your $GOPATH as usual, run:

go get -u git.dtluna.net/dtluna/syncthing-cli

Or you can download the binaries from the releases page

$ syncthing-cli 
usage: syncthing-cli [<flags>] <command> [<args> ...]

CLI client for Syncthing

Flags:
   --help       Show context-sensitive help (also try --help-long and --help-man).
   --version     Show application version.
 -c, --config=/home/dt/.config/syncthing-cli/config.ini 
             Location of the config file.
 -a, --address=ADDRESS Address of the Syncthing daemon.
 -k, --api-key=API-KEY API key to access the REST API of the Syncthing daemon.

Commands:
 help [<command>...]
  Show help.

 version
  Show the current Syncthing version information.

 config
  Show the current configuration.

 device list
  List devices.

 device stats
  Show device stats.

 device add [<flags>] <ID> [<name>]
  Add a new device.

 device remove <ID>
  Remove a device.

 folder list
  List folders.

 folder stats
  Show folder stats.

 folder add [<flags>] <label> <path>
  Add a new folder.

 folder remove <ID>
  Remove a folder.

 restart
  Restart the Syncthing daemon.

 shutdown
  Shutdown the Syncthing daemon.

 pause [<devices>...]
  Pause the given devices or all devices.

 resume [<devices>...]
  Resume the given devices or all devices.