Bladeren bron

Change version template

tags/v1.0.0
dtluna 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
9615a29b3e
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 2 verwijderingen
  1. +3
    -2
      main.go

+ 3
- 2
main.go Bestand weergeven

@@ -16,7 +16,8 @@ import (

var (
commit = ""
version = fmt.Sprintf("dev-%s", commit)
version = ""
date = ""
)

func printToStderr(v interface{}) {
@@ -49,7 +50,7 @@ func main() {
}

app := kingpin.New(constants.AppName, "CLI client for Syncthing")
app.Version(version)
app.Version(fmt.Sprintf("%s, commit %s, built at %s", version, commit, date))

configPath := app.Flag("config", "Location of the config file.").
Short('c').


Laden…
Annuleren
Opslaan