A terminal UI utility to view HTML
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
dtluna e301342445 Update go.sum 2 månader sedan
.gitignore Initialize goreleaser and go mod 9 månader sedan
.goreleaser.yml Enable releases for Gitea 2 månader sedan
LICENSE Initial commit 9 månader sedan
README.md Изменить 'README.md' 9 månader sedan
go.mod Add variable column size 8 månader sedan
go.sum Update go.sum 2 månader sedan
main.go Set version to 1.1.0 8 månader sedan

README.md

htmltui

A terminal UI utility to view HTML

Installation

To install or update the htmltui binary into your $GOPATH as usual, run:

go get -u git.dtluna.net/dtluna/htmltui

Or you can download the binaries from the releases page

Usage

$ cat some.html | htmltui