RSS feed manager in Rust
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
dtluna 6a814afbdd Make models, queries and schema private modules 2 miesięcy temu
migrations Add fetching list of feed items for a feed 2 miesięcy temu
src Make models, queries and schema private modules 2 miesięcy temu
.gitignore Initialize diesel for project 2 miesięcy temu
Cargo.lock Set up clap 2 miesięcy temu
Cargo.toml Remove license-file from Cargo.toml 2 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 4 miesięcy temu
README.md Add a development instruction 2 miesięcy temu
diesel.toml Initialize diesel for project 2 miesięcy temu

README.md

feedman

RSS feed manager in Rust

Development

To set feedman for development you need to install diesel-cli and run:

$ echo DATABASE_URL=$(cargo run --bin db_path) > .env