RSS feed manager in Rust
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
dtluna dd2b2860b5 Add fetching content for RSS items 22 godzin temu
migrations Add fetching list of feed items for a feed 2 dni temu
src Add fetching content for RSS items 22 godzin temu
.gitignore Initialize diesel for project 5 dni temu
Cargo.lock Set up clap 3 dni temu
Cargo.toml Remove license-file from Cargo.toml 3 dni temu
LICENSE Initial commit 1 miesiąc temu
README.md Add a development instruction 4 dni temu
diesel.toml Initialize diesel for project 5 dni temu

README.md

feedman

RSS feed manager in Rust

Development

To set feedman for development you need to install diesel-cli and run:

$ echo DATABASE_URL=$(cargo run --bin db_path) > .env