Преглед на файлове

Initialize Cargo project

master
dtluna преди 4 месеца
родител
ревизия
009bfaf9b8
променени са 3 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 0 реда
 1. +2
  -0
    .gitignore
 2. +9
  -0
    Cargo.toml
 3. +3
  -0
    src/main.rs

+ 2
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
/target
**/*.rs.bk

+ 9
- 0
Cargo.toml Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
[package]
name = "feedman"
version = "0.1.0"
authors = ["dtluna <dtluna@riseup.net>"]
edition = "2018"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]

+ 3
- 0
src/main.rs Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
fn main() {
println!("Hello, world!");
}

Loading…
Отказ
Запис