Przeglądaj źródła

Add custom RSS layout

master
dtluna 1 rok temu
rodzic
commit
28cce79899
1 zmienionych plików z 34 dodań i 0 usunięć
  1. +34
    -0
      layouts/index.rss.xml

+ 34
- 0
layouts/index.rss.xml Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,34 @@
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>{{ if eq .Title .Site.Title }}{{ .Site.Title }}{{ else }}{{ with .Title }}{{.}} on {{ end }}{{ .Site.Title }}{{ end }}</title>
<link>{{ .Permalink }}</link>
<description>Recent content {{ if ne .Title .Site.Title }}{{ with .Title }}in {{.}} {{ end }}{{ end }}on {{ .Site.Title }}</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>{{ with .Site.LanguageCode }}
<language>{{.}}</language>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
<managingEditor>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</managingEditor>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
<webMaster>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</webMaster>{{end}}{{ with .Site.Copyright }}
<copyright>{{.}}</copyright>{{end}}{{ if not .Date.IsZero }}
<lastBuildDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</lastBuildDate>{{ end }}
{{ with .OutputFormats.Get "RSS" }}
{{ printf "<atom:link href=%q rel=\"self\" type=%q />" .Permalink .MediaType | safeHTML }}
{{ end }}
{{ range .Pages }}
<item>
<title>{{ .Title }}</title>
<link>{{ .Permalink }}</link>
<pubDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</pubDate>
{{ with .Site.Author.email }}<author>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</author>{{end}}
<guid>{{ .Permalink }}</guid>
<description>{{ .Summary | html }}</description>
<content:encoded>{{ .Content | html }}</content:encoded>
{{ if ne .Site.Params.hide_author true }}
{{ with .Params.author }}
<dc:creator>{{ index . }}</dc:creator>
{{ else }}
<dc:creator>{{ .Site.Params.author }}</dc:creator>
{{ end }}
{{ end }}
</item>
{{ end }}
</channel>
</rss>

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz